Polityka prywatności

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 28, 62-002 Suchy Las

2. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług (sprzedaż, najem, serwis). W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 • a) w przypadku zawartej umowy (sprzedaży, dzierżawy, zlecenia, usługi serwisowej itp.) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie
  - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.
  - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera
  - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski działalności gospodarczej
  - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • e) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski działalnością gospodarczą
  - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

 • a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski przy realizacji usług;
 • b) dostawcom usług zaopatrującym Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)
 • c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);
  - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski dokonują przetwarzania danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku.

6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

 • a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:
  - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
  - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  - statystycznych i archiwizacyjnych,
  - nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 • b) w celach marketingowych - przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 • c) w celu subskrypcji do newslettera - przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

 • a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski,
 • b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:
  - z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,
  - subskrypcji newslettera,
  - uczestnictwa w konkursach,
  - udziału w ankietach.

8. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 - mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: iod@firma-az.pl

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Biuro Ochrony A-Z Sp. z o.o. z siedzibą w Bogusławskiego 28, 62-002 Suchy Las. (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, które podczas odwiedzania różnych stron w internecie są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika.

CO ZAWIERAJĄ I DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i wygenerowany unikalny numer. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i rodzaju używanej przez niego przeglądarki. Wszystko po to, aby móc wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i zoptymalizować przeglądanie stron internetowych.

Pliki cookies są również wykorzystywane w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po stronach internetowych. Umożliwia to ulepszanie zawartości i struktury stron internetowych.

Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTAMY?

W ramach serwisu hako.pl korzystamy z trzech rodzajów plików cookies.

 • • „Funkcjonalne” pliki cookies, które służą do zapamiętywania ustawień użytkownika i personalizacji jego interfejsu. Przykładowo regionu, z którego użytkownik łączy się z naszą stroną, czy używanego przez niego języka.
 • • „Niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji w serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies.
 • • Pliki cookies pozwalające utrzymać sesję użytkownika.

W ramach powyższych kategorii plików cookie dzielą się one również na:

 • • Sesyjne (session cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki. Po zakończeniu sesji przeglądarki są trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • • Trwałe (persistent cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Zarówno pliki cookies sesyjne, jak i trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

 • • w przeglądarce Opera
 • • w przeglądarce Firefox
 • • w przeglądarce Chrome
 • • w przeglądarce Internet Explorer
 • • w przeglądarce Safari

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia. Wyłączenie plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookie nie blokuje natomiast dostępu do treści zamieszczanych w naszym serwisie.

Ochrona
mienia
Monitoring
systemów alarmowych
Patrole
interwencyjne
Transport
wartości